Fyziologie Rear Naked Choke: Co se děje, když vás někdo škrtí?

rear-naked-choke

Trénujete-li brazilské jiu jitsu (BJJ), je celkem pravděpodobné, že jste už zažili Rear Naked Choke (RNC, technika škrcení zezadu). A když cítíte, co se s vámi přitom děje, víte, že to není dobré. Přemýšleli jste však někdy nad tím, jak přesně takový mechanismus funguje – proč ztratíte vědomí, když se včas nevzdáte? Oslovil jsem se doktora Charlieho Moora, pohotovostního traumatologického lékaře, který pracuje pro jedno z hlavních traumatických center v Marylandu, aby mi dal srozumitelné vysvětlení.

Dr. Charlie dokončil bakalářské studium na univerzitě Yale a vystudoval lékařství v Columbii, ale BJJ se chtěl naučit ze dvou důvodů. Za prvé, pěstuje si lásku ke sportu, ve skutečnosti je téměř elitním triatlonistou, a za druhé, šest měsíců před tím, než začal chodit na tréninky, ho dvakrát napadli zdrogovaní chlápci. Už měl po krk toho, že se nedokázal ubránit a schoulený na zemi se nechal mlátit. A tak to má být!

Podle Dr. Charlieho Rear Naked Choke je „tzv. krvavé škrcení, jedno z těch, kdy je zamezí přítoku krve ze srdce do mozku,“ narozdíl od „dusícího škrcení, kdy se zabrání průchodu vzduchu, nejčastěji stlačením průdušnice.

Abyste pochopili, co se děje při správném provedení RNC, potřebujete nejdříve porozumět několika základním anatomickým definicím:

Karotidové tělísko: důležitý regulátor krevního tlaku v místě, kde se krkavice dělí na vnější a vnitřní krkavici.

Krkavice: tepna, která je terčem pro RNC, je obalena v karotidovým pouzdrem a vede podél bloudivého nervu a hrdelní žíly pod zdvihačem hlavy. Funguje jako primární zdroj krve vedoucí do mozku.

Hrdelní žíla: velká žíla v krku.

Páteřní tepny: tepny vedoucí podél krční páteře po zadní části krku, které zásobují mozek krví.

Sternocleidomastoidus (zdvihač hlavy): velký sval na obou stranách průdušnice a štítné chrupavky, který otáčí a ohýbá hlavu.

Trachea: průdušnice.

Štítná chrupavka: ohryzek neboli Adamovo jablko.

Bloudivé nervy: pár nervů, které vedou z kmenu mozku do hlavy.

K čemu dochází při RNC?

Dr. Charlie vysvětluje, „při RNC se nejprve stlačí hrdelní žíla, a tím se značně zabrání návratu krve z hlavy a mozku do srdce. Zasažený začne rudnout – překrví se mu tvář a čelo. Tlak dále zúží krkavici a omezí přívod krve do mozku.“

Následně Dr. Charlie vybral několik studií, aby popsal, co se děje pak. Jedna studie zjistila, že „během správného RNC může dojít k úplnému uzavření krkavice a jeho stupeň více záleží na směru síly než rozsahu RNC.“ Ta samá studie přišla na to, že „pokud bylo škrcení správně provedné a tlačilo na dolní část krku, páteřní tepny byly také značně stlačeny.“ Pamatujte si, že jsou to právě tyto tepny, které odvádějí krev do mozku, a při RNC jsou všechny zasaženy.

Další studie zkoumala 24 zdravých policistů (ve věku od 27 do 40 let, 21 z nich byli muži a 3 ženy) a měřila jejich srdeční tep, změnu krevního tlaku a průtok krve krkavicí při RNC. Mimochodem, RNC se také někdy nazývá „bilaterální krkavicové stlačení.“

Autoři zjistili, že „16 z 24 policistů ztratilo vědomí během 7 – 10 vteřin s 84% stlačením krkavice. Čtyři z nich se vzdali ještě předtím, než upadli do bezvědomí, a čtyřem z nich se podařilo zůstat vědomých – ale ti měli méně přiškrcenou krkavici.“ Dr. Charlie zdůrazňuje, že „všichni znovu nabyli vědomí bez jakéhokoli poškození či zranění.“

Ve zkratce to podle Dr. Charlie vypadá takto, „Škrcením znemožníte průchod v žilách. Obličej zrudne. Seškrtíte-li ještě více, soupeřovy krkavice se zúží, přítok krve klesne na kritickou úroveň, oponent přestává vidět a ztrácí vědomí.“

Jsem si jistý, že poslední část vám je určitě povědomá.

Může dojít k trvalému zranění?

Podle Dr. Charlieho jsou teoreticky jsou tři možnosti, jak RNC může způsobit trvalé poranění. První se týká karotidového tělíska. Když totiž zaznamená zvýšený tlak (buď z krve nebo při škrcení), dá srdci znamení, aby snížilo tep a množství krve přepumpované z komor srdce při každém úderu. U některých jedinců tento mechanismus může být velmi citlivý, a proto, jak říká Dr. Charlie, „Škrcení může (teoreticky) po uvolnění vést k výraznému a dlouhotrvajícímu snížení srdečního výdeje (tok krve ze srdce). V pohotovostní medicíně se někdy setkáváme s pacienty, kteří omdleli kvůli přecitlivělivému karotidovému tělísku.“

„Druhým způsobem, při kterém RNC může zapříčinit trvající poškození, je jeho nesprávná aplikace. Ta může způsobit poškození krční páteře, dojde k tzv. Neck crank.“ (Jistě si t někteří čtenáři soucitně mnou krk.)

Jako třetí Dr. Charlie uvádí, že zatímco zdravý mozek by měl vydržet nedostatek krevního průtoku až pět minut, „Výdrž stlačení krkavice před poškozením (výdrž mozkové anoxie – nebo nedostatečný přísun kyslíku do mozku) může být výrazně nižší“ u jedinců, „kteří mají slabé cévní zdraví nebo vyčerpali úrovně krevního kyslíku užívání léků.“

Poslední podnět k zamyšlení od Dr. Charlieho se týká skutečnosti, že „existují podstatné anatomické rozdíly mezi zdravými účastníky těchto studií a mezi dětmi (zvláště mladšími 10 let), staršími a postiženými Downovým syndromem. Tyto rozdíly dramaticky ovlivňují bezpečnost škrcení.“ Takže pokud máte rozepře se strýčkem, snažte se je vyřešit v klidu a ne bojem.

A až příště zažijete opravdový RNC, budete už přesně vědět, co se s vámi děje a proč!

Poznámka: Víte,kdo je držitelem rekordu v rear choke? Jack Bauer! ( pro fanoušky „24 hodin“ 🙂 )