Jak na rychlejší údery

 

Máte už plné zuby nesmyslných návodů na zrychlení pohybu rukou při úderu od lidí, kteří nemají žádné zkušenosti v boxu? Tohle je něco jiného.

Rychlejší údery, rychlost rukou, rychlost reakce – všechny tyto věci jsou navzájem propojené. Není těžké je provést nebo je trénovat, ale rozhodně je náročné se je naučit. Z vlastní zkušnosti vím, že většina lidí provádí pomalé údery, protože mají špatný postoj a nesprávný trénink. Dokonce i většina hbitých chlápků, které potkávám v tělocvičně, se nevěnuje žádným konkrétním drillovým cvičením pro zvýšení rychlosti úderů.

Nemusím vám snad říkat, že při boxu je nesmírně důležitá rychlost. Podívejte se na Muhammada Aliho. Podívejte se na Roye Jonese. Podívejte se na Pernella Whitakera. Nebo na Floyd Mayweathera mladšího. Nejenže vyhrávají, ale nikdo se jich nedokáže ani dotknout. Je jen málo věcí, které jsou stejně tak důležité jako svižný pohyb ruky. Nesejde na tom, jak silní jste, pokud vás úder protivníka vždycky zasáhne jako první, brzo budete poraženi!

Jste připraveni začít s tréninkem pro rychlejší údery?

Pak vyzkoušejte tyto tipy pro zrychlení práce rukou:

Potrénujte bystrost

Všechno, co děláte, začíná v hlavě. Předtím, než začnete svádět pomalou rychlost na genetiku, nevyvinuté svaly nebo nějaké tajemství úderů, zamyslete se nad vaším přístupem. Nejprve si položte otázku, „Dělám vědomě něco pro to, abych zlepšil svou úderovou rychlost?“ Pokud jste si tuto otázku nikdy předtím nepoložili, pak pravděpodobně odpovíte „NE“.

Nejdůležitější postoj, který musíte mít pro rychlejší údery, je soustředit se vnímavost. Oči musí být vytrénovány tak, aby co nejrychleji určily cíl a poslaly do paží signál k úderu. Zapomeňte na rychlost rukou, mluvím o pohotovosti mysli. Ten, kdo rychle pozná příležitost k úderu a zasáhne jako první, si získá náskok při úderech, což je nesporná výhoda.

Takže teď, když už víte, že prvním krokem k rychlým úderům, je být co nejpohotovější, pojďme zapracovat na bystrosti. Asi se ptáte, jak toho docílit. Je to opravdu jednoduché. Každý den nacvičujte údery na rychle se pohybujících předmětech. Budete mít nové přátele – a to boxerskou hrušku a boxovací míč. Donutí vaše oči a mysl ke sledování rychle se hýbajícího cíle a vyvinutí úderu v okamžiku, kdy se objeví cíl. Když používáte boxovací míč, neusilujte o rychlé kombinace úderů. Naopak, sledujte míč a sem tam velmi rychle a přesně zasaďte jednu nebo dvě rány. Když zrovna nedáváte úder, stále pozorně sledujte míč. Nespouštějte z něj oči! Opakuji, prvním krokem k osvojení rychlejších úderů je vytrénovat bystrost a pohotovost.

Osvojte si správný přístup

Správný přístup je pro rychlejší údery rozhodující. Setkávám se s lidmi, kteří, když jim řeknu, aby zrychlili, tak se celou dobu snaží zničit boxovací pytel. Když řeknu zrychlit, tak tím nemyslím tím udeřit silněji. Více síly neudělá údery rychlejšími. S tímto přístupem se váš švih akorát stane širší, delší a více zapojíte tělo.

Udeřit rychleji neznamená vyvinout více námahy a síly. Také to neznamená, že zatnete pěst silněji a pokusíte se zranit protivníka. Ten správný přístup k úderům znamená jediné – zaměřit se na rychlost a nic jiného. Nesoustřeďte se na sílu a přesnost. Jen na samotnou rychlost.

Místo toho, abyste si představovali sami sebe, jak zasahujete protivníka, představte si, jak ho zasáhnete, aniž byste to viděli. Představte si, že se pohybujete tak rychle, že si ani nevšimne úderu. Nechcete ho zranit, chcete ho překvapit! Nyní aplikujte tento přístup při stínování a když trénujete na těžkém boxovacím pytli. Uvidíte, že samotná změna v přístupu dokáže zrychlit údery. Už nemyslíte na to, jak rozbít oponentovi bradu – chcete ukrást jeho chránič zubů.

Při úderu se uvolněte

Toto je něco, co chápu už hodně dlouhou dobu. Tento princip platí pro jakýkoli sport nebo sportovní úsilí, které vyvíjíte. JEDINÝM způsobem k největší rychlosti je být UVOLNĚNÝ! Jen ten nejuvolněnější sval má potenciál se pohybovat maximální rychlostí. Ve všech sportech si můžete všimnout, že ti sportovci, kteří překonávájí své oponenty, jsou právě nejvíce uvolnění. Býval jsem sprinter ve víceboji a řeknu vám, že ti nejklidnější běžci jsou zároveň nejlepší sprinteři.

Nicméně ale mějte na paměti, že je zásadní rozdíl mezi uvolněným a líným pohybem. Být uvolněný znamená, že se hýbete plynule, což umožňuje provedení pohybu bez napětí a stresu, zatímco být líný znamená, že váš pohyb je nekontrolovaný a bez účelu.

Takže jak se uvolnit pro rychlejší údery? V první řadě, nezatínejte pěsti po celou dobu. Spíše se snažte mít uvolněné ruce a zatnout je v pěst pouze ve chvíli, kdy udeříte. Pokud jste na pochybách, uvolněte ruce ještě více. Nedržte ramena v napětí, ale volně. Neohýbejte biceps či nezatínejte žádnou jinou část těla před úderem. Uvolněné tělo dokáže vyvinout rychlejší údery!

Rychle udeřte

Při rychlých úderech vyčistěte hlavu. Nemyslete na zničení protivníka. Tím totiž udržíte paže v napětí a zpevníte celé tělo, což zpomalí údery a vyplýtvá hodně energie. Ke všemu napětí rychleji unaví tělo. Při úderu prudce vydechněte, volně vymrštěte ruku a volně zapojte tělo do úderu. Poté se rychle nadechněte, vraťte pěst a zasáhněte znovu. Nejčastější chybou, kterou pozoruji u nováčků, je, že trochu vrátí ruku dozadu, aby nabrali více síly předtím, než se napřáhnout. Tím zpomalí úder, protože předtím než ruka zamíří vpřed, musí ji vrátit dozadu. Navíc to svědčí o tom, že se příliš soustředíte na vyvinutí silného úderu a namísto svižného úderu. Důležité je, aby jste se spíše než na sílu zaměřili na rychlý pohyb.

Zrychlete dýchání

Tohle je další věc, které spousta sportovců nerozumí ve spojistosti s rychlostí. Rychlé dýchání rovná se svižný pohyb. Explozivní dýchání znamená explozivní pohyb. Pokud jste o tom nikdy dříve neslyšeli, vyzkoušejte následující: zkuste dýchat pomalu ale udeřit rychle. Vsadím se, že to nezvládnete. Všimněte si, jak je pohyb těla spojený s dýcháním. Zapracujte na tom, abyste dýchali nejen rychleji, ale i prudčeji a svižněji. Poslechněte si profesionální boxery. Když udělají kombo 5 úderů opravdu rychle, tak také 5x opravdu rychle vydechnou. Když je sledujete při stínování, někdy si můžete všimnout, že nevyvíjejí celé dlouhé údery. Dělají krátké nebo poloviční údery, protože tak mohou pracovat na rychlejším dýchání a svižnějších úderech. Jestli si chcete osvojit svižné údery, musíte se naučit rychle dýchat.

Zahajte rychlou kombinaci úderů

Jakmile se napřáhnete rukou, nechte své údery plynout, protože tím se úder zrychlí. Soustřeďte se na celé kombinace a ne pouze na jednotlivé údery a uvidíte, že pak budou vycházet z rukou rychlostí blesku! Zároveň je důležité, abyste se nepouštěli na protivníka s detailním plánem v hlavě, naopak to nechte své pohyby plynout. Postupem času a díky tréninku vaše mysl přirozeně uzpůsobí kombinace při výměnách tak, aby vás kryly před údery oponenta.

Pokud chcete získat opravdovou rychlost rukou pro svižnější údery, držte se uvedených kroků. Nebuďte líní, nesnažte se dělat zkratky a nepokoušejte se vynalézt vlastní sestavy. Držte se jednoduchosti a jakmile si osvojíte rychlejší pohyb v rukou, můžete být tak kreativní, jak jen chcete a pak se v tom zlepšovat. Buďte bdělí, uvolnění, dýchejte rychleji a dávejte rychlejší údery!

Autor: Johnny N

Přeložila: Jana M.