Ovlivňuje naše mysl zranění a rekonvalescenci?

 

Dlouho se ví, že při zotavování se z úrazu hraje významnou roli psychika. Wikipedie uvádí, že placebo efekt je simulovaná nebo jinak lékařsky neúčinná léčba nemocí nebo jiných zdravotních potíží, jejímž účelem je oklamat léčeného. Typickým je experiment, ve kterém jedna skupina dostane opravdový lék, zatímco druhá bonbon. Je překvapivé, že se v mnoha případech placebo efekt projevuje jako efektivní způsob léčby pacientů.

Při rekonvalescenci pacienta a při rehabilitaci je klíčová psychika. Aby se zjistilo, jak názory pacienta na práci a aktivity působí na jeho bolest, byl vytvořen dotazník s názvem The Fear Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ). Čím vyšší skóre FABQ, tím více strachu. Nižší skóre naopak znamená méně strachu a menší výskyt chování, při kterém se pacient vyhýbá práci. Flynn (ve výzkumu z roku 2002) a Hicks (v roce 2005) také zjistili, že FABQ má vliv při rekonvalescenci pacientů s bolestmi páteře. Flynn došel k závěru, že nízké FABQ (málo strachu) je ukazatelem krátkodobého úspěchu při rekonvalescenci. Hicks zase stanovil, že vysoké FABQ (hodně strachu) značně přispívá k neúspěchu terapie. Jinými slovy, osoby s vysokým skórem FABQ se z nemoci nezotavili.

Zároveň existuje přesvědčivý důkaz, že váš mentální stav ovlivňuje bolest a opačně.

Výzkum od Curryho a Wanga (2004) a výzkum provedený Lepinem a Brileym (2004) uvádí, že bolest beder může způsobovat deprese a že deprese mohou předurčit lidi k bolesti. Autoři se především snažili zdůraznit to, že deprese mohou zapříčinit bolest a že to nemusí být jen opačně.

V roce 2000 Marras a Colleagues přišli na to, že určité povahové rysy, stejně tak jako psychosociální faktory, mají u určitých typů lidí vliv na zatížení páteře. A právě vyšší zátěž páteře vystavuje lidi riziku zranění páteře. To znamená, že v průběhu vašeho života můžete prodělat bolest zad v závislosti na tom, jakou povahu máte.

Junge A (2000) ustanovil souvislost mezi strachem při soutěžení a rizikem zranění u sportovců. To tak trochu zní jako sebenaplňující proroctví, že? Máte strach ze zranění? Pravděpodobně tím zvyšujete riziko úrazu.

Asi nejděsivější je článek z Washington Postu z roku 2002, který se zabývá fenoménem zvaným nocebo efekt. Článek se zabývá výzkumem, ve kterém prokázáno 4x větší riziko smrti u žen, které věřily, že jsou náchylné k onemocnění srdce, než u žen bez tohoto přesvědčení. Nocebo efekt je v podstatě pravým opakem placeba. Zjistila se větší pravděpodobnost onemocnění u těch, kteří si mysleli, že jsou náchylnější k negativním vlivům na zdraví, přestože jejich riziko bylo stejné jako u kohokoli jiného. Tak trochu šílené, že?

Tyto skutečnosti poskytují přesvědčivý důkaz, že naše mysl má neuvěřitelně důležitou roli pro naše zdraví. Zdá se, že pozitivní postoj k našemu zdraví pomáhá zrychlovat rekonvalescenci a drží nemoci od našeho těla, zatímco negativní postoj spíše prodlužuje dobu uzdravení, způsobuje nebo zhoršuje bolesti a onemocnění. Náš strach, úzkost a povaha mohou ovlivňovat riziko zranění stejně tak jako rekonvalescenci.

Ve zkratce:

  • Vaše chování a obavy ze zranění snižují pravděpodobnost zlepšení a úspěch.
  • Psychosociální stres a introvertní povahové rysy zatěžují páteř u osob provádějící běžné činnosti a následkem je větší riziko úrazu.
  • Také strach při soutěžení zvyšuje pravděpodobnost zranění. Takže pokud věříte, že jste náchylnější k úrazu nebo onemocnění, dojde k sebenaplňujícímu proroctví!

Zachovejte si pozitivní přístup!