Tenisový loket

 

Co je tenisový loket?

tennis elbow

Akutní forma tenisového lokte je svalové zranění, které může postihovat ruku až k zápěstí a prstům. Zranění se zpravidla nachází v místě zevního epikondylu, kostěném výstupku vnější části loktu, kde se spojují svaly.

Příznaky, které trvají déle než 6 týdnů, se považují za subakutní formu tenisového lokte, a pokud přetrvávají více než 3 měsíce, tak už značí chronické stádium tohoto poranění.

Jaké jsou příznaky tenisového lokte?

Lidé, kteří trpí tenisovým loktem, většinou pociťují bolest při úkonech vyžadujících uchopení nebo pociťují bolest při flexi prostředníku a slabost v zápěstí. Bolest se může objevit, i když jsou svaly v protažení. Citlivá místa, které jsou přímo nad kostěným epikondylem, mohou spouštět bolest ve svalech na zápěstí.

U někoho se jako symptom tenisového lokte mohou objevit znaky nervového podráždění či ztuhlý a bolestivý krk. Většina pohybů loktem bude bezbolestná, přestože se jedná o oblast poranění.

Co způsobuje akutní formu tenisového lokte?

Akutní forma tenisového lokte je způsobena poničenou svalovou tkání v místě, kde se pažní kost opírá o loket. Objevuje se, když se na místo vyvine větší síla než zdravé tkáně snesou.

Častými příčinami tenisového lokte mohou být:

  • Nezvyklý pohyb rukou, např: natírání plotu, přitloukání, hodně psaní na počítači
  • Nadměrné aktivity vyžadující úchop nebo pohyb ždímání
  • Málo síly v předloktí nebo napjaté svaly
  • Špatná technika (například při tenisovém úderu)

V některých případech, jako při chronickém stádiu tenisového lokte, k snadnému poranění může dojít když jsou měkké tkáně ve špatném stavu. Zranění je následováno zánětem, který vede k otokům a bolesti lokte.

Co způsobuje chronickou formu tenisového lokte?

Chronická forma souvisí s degenerativními změnami ve svalové tkáni na epikondylu. Přestože se dlouhou dobu tenisový loket přičítal k zánětu způsobeným nadměrným zatěžováním, potvrdilo se, že to tak není.

Chronická forma tenisového lokte není způsobena zánětem.

Při testování jedinců s chronickým tenisovým loktem se nepotvrdil výskyt žádných látek, které normálně poukazují na zánět. Místo toho se zvýšilo množství látek spojených s přenosem signálu bolesti. To způsobuje změny v zásobování krví a změny v koordinaci svalů při používání ruky a zápěstí. Také se projevují degenerativní změny v extenzorové šlaše, kde se začíná rozpadat struktura šlachy.

Na základě výzkumů se dokázalo, že přetrvávající disbalance svalů na předloktí může narušit pozici kloubů lokte a vést k bolesti v důsledku chronické formy tenisového lokte. To má za následek sníženou schopnost provádět normální pohyby lokte a snižuje sílu v lokti a úchopu.

Jak se diagnostikuje tenisový loket?

Toto onemocnění klinicky diagnostikuje fyzioterapeut nebo lékař. Ti se vás zeptají na vaše předchozí zranění a zdravotní stav a pak použijí klinické testy, kterými stanoví dočasnou diagnózu tenisového lokte.

Nejlepšími způsoby jak identifikovat zánět nebo natržení šlach je ultrazvuk nebo magnetická rezonance. Rentgen není v tomto případě příliš užitečný.

Bolest krku může signalizovat tenisový loket

Mnoho lidí trpících tenisovým loktem může pociťovat bolest na zevní straně loktu, ale ve skutečnosti se nemusí jednat o tenisový loket. V mnoha případech, je za bolest v lokti zodpovědné zranění šíje (krku).

Krční kloub, který je propojený se zevní stranou loktu, je C56, který může vysílat bolest přes radiální nerv. A právě tento radiální nerv může snížit nervovou pohyblivost, čímž způsobí symptomy podobné tenisovému loktu.

tennis elbow

Je velmi důležité si od zkušeného fyzioterapeuta nechat vyšetřit neurodynamiku krku a horních končetin, aby se potvrdila nebo vyloučila disfunkce krku nebo nervového napětí. Pokud špatně určí diagnózu, příznaky nezmizí a vede to k vývoji chronické formy tenisového lokte.

Kdo trpí tímto onemocněním?

Tenisový loket se často objevuje v určitých skupinách. Trpí jím až 40 % všech hráčů tenisu (od toho je odvozen jeho název) a 15 % lidí s prací, která vyžaduje opakující manuální činnosti. Objevit se může v jakémkoli věku, ale častěji ve věku mezi 35 až 50.

Náchylná je většinou ta ruka, kterou používáte, ovšem onemocnění může postihnout i nedominantní ruku. Ženy a muži jsou ohroženy stejně.

Léčba

Krátkodobě i dlouhodobě dobře působí na tenisový loket fyzioterapie. Ta se snaží:

  • snížit bolesti v lokti
  • napomoct k obnově tkání
  • obnovit rozsah pohybu a funkci kloubů
  • obnovit délku, sílu a pohyby svalů
  • uvést do normálu neurodynamiku horních končetin
  • normalizovat funkce krčních obratlů

Je mnoho způsobů, jak tohoto dosáhnout a po důkladném vyšetření vašeho lokte, paže a krku váš fyzioterapeut navrhne tu nejlepší strategii, kterou zvolí na základě vašich symptomů a životního stylu. Výsledky se většinou vyhodnocují podle reakce pacienta na léčbu a podle síly úchopu, který by měl být bezbolestný.

Fyzioterapeutická léčba zahrnuje lehkou mobilizaci kloubů na krku a lokti, elektroterapii, kinesio tejpování lokte, protahování svalů, nervovou mobilizaci, masáže a posilování.

tennis elbow taping

V některých případech dokonce může být prospěšná dlaha na loket (tzv. Elbow Brace). Váš fyzioterapeut s vámi probere, které léčebné postupy jsou pro vás nejvhodnější.

Kdy bych měl začít používat dlahu na loket?

Dlaha může být velmi efektivní již od chvíle, kdy si ji nasadíte. Podpora, kterou poskytuje, totiž z poraněné stavby uvolní napětí.

tennis elbow brace

Nicméně účinnost takové dlahy není 100% a pokud nezabírá, raději vyhledejte fyzioterapeuta. Pokud jsou problémy dlouhodobě neústupné, je velmi pravděpodobné, že se jedná o symptomy odkazující na nervy C5/C6.

Správná diagnóza a léčba, která vám nejrychleji pomůže, se dá určit pouze po důkladné prohlídce krku, ramen, loktu a nervů v horních končetinách.

Jaká je prognóza?

Pokud nebudete tenisový loket léčit, toto onemocnění může trvat 6 měsíců až 2 roky a je celkem pravděpodobné, že se znovu objeví i poté.

Výzkumy potvrdily, že ve srovnání se steroidními injekcemi či poradenstvím je nejefektivnějším způsobem léčení fyzioterapie. Nedávno byla provedena studie, kdy pacienti absolvovali 6ti týdenní kurz fyzioterapie skládající se z 8 léčebných sezení. Stav většiny pacientů se výrazně zlepšil po 3 týdnech a po 6 týdnech se jejich zotavování zvýšilo o 60 % a více. Toto zlepšení pokračovalo a po 12 měsících rekonvalescence vzrostla až k 90 % bez jakékoli další léčby.

Oproti tomu léčba na základě poradenství vedla ke zlepšení stavu o 60 % v období od 6 týdnů do 3 měsíců. Po delší době, pacienti, kteří se řídili vhodnými radami, se uzdravili a do 6 měsíců dosáhli stejných výsledků jako pacienti ze skupiny podstupující fyzioterapeutickou léčbu. Jejich stav se nadále časem udržoval nebo zlepšoval.

Pacienti, kteří byli léčeni kortizonovými injekcemi, zpočátku vykazovaly velmi dobré zlepšení. Po 3 až 6 týdnech došlo ke snížení symptomů téměř o 80 %. Ale (tohle je jedno velké ale) pacienti, kteří dostávali tyto injekce, si stěžovali na zvýšení bolesti po 6 týdnech, a po 3 měsících jejich zdravotní stav byl, co se týče zotavování horší, než u obou předešlých skupin léčených fyzicky. Toto zhoršování bylo doprovázeno zpomaleným hojením a navíc tato skupina pociťovala o 30 % více bolesti po 12 měsících než by cítila, kdyby se léčila na základě rad.

Z tohoto důvodu jako výhradní léčbu tenisového lokte vědci nedoporučují kortizonové injekce.

V současnosti se provádí další výzkumy, které hodnotí účinnost kortizonových injekcí v kombinaci s fyzioterapií, aby se ukázalo, zda-li mohou být počáteční výhody kortizonových injekcí zachovány lépe.

Pro více informací o tenisovém loktu se obraťte na svého fyzioterapeuta.

Autor: John Miller

Přeložil: Jana M.